61f56a8e-ff4d-478d-9e55-a784a9464ed2

Bezpieczny i aktywny senior z ZUS

61f56a8e-ff4d-478d-9e55-a784a9464ed2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych włączył się do kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior”, organizowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska podpisała porozumienie w tej sprawie z Elżbietą Rafalską minister rodziny pracy i polityki społecznej.

 

– To porozumienie jest ważne nie tylko dla resortu rodziny, ale dla wszystkich osób starszych. Polityka senioralna rządu jest związana z działaniami,
które poprawią jakość życia osób starszych. Sprawią, że będą dłużej aktywne, poczują się bezpieczne, potrzebne, doceniane i szanowane. Do jej realizacji szukamy ważnych partnerów
– mówiła na uroczystości podpisania porozumienia minister Elżbieta Rafalska
i dodała: – Podpisanie dzisiejszego porozumienia
nie jest przypadkiem. ZUS zawsze był sojusznikiem
w zakresie polityki senioralnej.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawsze wspierał i wspiera politykę senioralną państwa.
My na co dzień mamy kontakt z dziesiątkami tysięcy seniorów, bo to ZUS dba
o ich bezpieczeństwo finansowe, wypłacając zawsze na czas należne im świadczenie –
podkreślała prof. Gertruda Uścińska, wskazując dodatkowo: – Podejmujemy też szereg działań, do których prawo nas nie obliguje, ale które służą naszym klientom w podeszłym wieku. Prowadzimy edukację w zakresie obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego i rentowego, organizujemy Dni Seniora, systematycznie ograniczamy wszelkie bariery architektoniczne na naszych salach obsługi i tworzymy miejsca przyjazne seniorom.

Celem realizowanej od grudnia 2016 r. kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, czy dyskryminacja ze względu na wiek. Organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze.

Drugim obszarem priorytetowym kampanii jest szeroko rozumiana aktywność – zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie się okresu samodzielności osób starszych.

Obok ZUS-u do kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” przystąpiła Poczta Polska, której prezes Przemysław Sypniewski również podpisał z MRPiPS porozumienie o współpracy.

Bożena Bielawska

w imieniu regionalnego rzecznika ZUS

w województwie małopolskim