Działaj z nami - seniorami! (1)

„DZIAŁAJ Z NAMI – SENIORAMI!” – konkurs

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie realizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

Celem konkursu „Działaj z nami – seniorami!” jest wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie przeprowadzone przez grupy seniorów.

W ramach konkursu oferujemy:

  • wsparcie merytoryczne w postaci 3 warsztatów przygotowujących do wykonania akcji. Warsztaty poprowadzone przez doświadczonych trenerów pozwolą profesjonalnie zorganizować akcję oraz poszerzyć wiedzę z zakresu realizacji akcji.
  • wsparcie finansowe w wysokości 600 zł na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia akcji.


Dla grupy, która najlepiej przygotuje i przeprowadzi akcję przewidziana jest nagroda w wysokości około 2000 zł, w postaci np. biletów/zaproszeń/voucherów na wydarzenie kulturalne realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Aby zgłosić się do konkursu należy:

  • zebrać grupę min. 10-osobową w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego;
  • zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką.

Tematyka zgłaszanej akcji może być dowolna, dostosowana do umiejętności grupy i potrzeb środowiska, w którym działają, np. piknik senioralny, warsztaty teatralne, sadzenie roślin w parku itp.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016 r. włącznie. (liczy się data nadania)

 

 

Regulamin Konkursu (1)

Formularz zgłoszeniowy

Informacja prasowa