X Dzien Seniora Zabierzow (2)

IV Spotkanie Kwartalne Seniorów

Zaproszenia do przewodniczących Klubów Seniora już wysłane!

Przewodniczący klubów seniora oraz osoby wyjątkowo aktywne w działalności senioralnej w pierwszy piątek lutego spotkają się już po raz czwarty.

Całość rozpocznie się częścią artystyczną. Następnie będzie miało miejsce krótkie wprowadzenie o najistotniejszych działaniach podjętych na rzecz seniorów w naszej gminie. Częścią właściwą Spotkania Kwartalnego będzie dyskusja na temat poprawienia funkcjonowania grup senioralnych. Kluby z dłuższym stażem będą dysponować konkretną, praktyczną poradą, natomiast Kluby, które dopiero rozpoczynają swoją aktywność będą miały szansę bezpośredniego zaczerpnięcia porady.

Wspólnie, przygryzając pączki, postaramy się ustalić plan działania na najbliższy rok.

Po zakończeniu konferencji zapraszamy wszystkich Seniorów do wspólnego zdjęcia.