logo sckipgz

Konkurs Inicjatyw

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSU INICJATYW

“ZŁOTA JESIEŃ, ZŁOTE LATA AKTYWNOŚCI 2017”

Komisja konkursowa w składzie:

Aleksandra Małek- przewodnicząca

Agnieszka Mleczko- członek

 

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów przeprowadziło konkurs, w wyniku którego zostaną zrealizowane działania lokalne na rzecz seniorów Gminy Zabierzów. Konkurs był przeznaczony dla Sołectw Gminy Zabierzów występujących w imieniu seniorów z obszaru danej miejscowości. Na posiedzeniu w dniu 8.09.2017r. roku Komisja dokonała oceny złożonych wniosków.

W konkursie zgodnie z Regulaminem zostało złożonych 20  wniosków. Wszystkie wnioski były poprawne pod względem formalnym

Oferty były oceniane w skali 0-3 pkt pod względem:

  • jasności określenia celu
  • stopnia integracji
  • znaczenia społecznego
  • trwałości działań projektu
  • innowacyjności
  • spójności opisu zadania

W końcowej ocenie wyjątkowe znaczenie miały tematy priorytetowe:

  • działania edukacyjne, ukierunkowane na rozwój osobowościowy oraz aktywność i samorealizację osób starszych.
  • działania integrujące pokolenia poprzez wydarzenia kulturalne kierowane do osób w różnym wieku.
  • działania z zakresu turystyki i rekreacji.
l.p wnioskodawca tytuł projektu przyznana kwota dotacji w zł.
1. Ujazd Warszawa da się lubić 1500
2. Zelków Impreza integracyjna “Święto wina” 2000
3. Balice Folklor łączy pokolenia 1500
4. Rudawa Radosne śpiewanie o Niepodległej 1500
5. Niegoszowice Wycieczka do Łańcuta 1500
6. Więckowice Spotkanie Mikołajkowe dla Seniorów 1200
7. Kleszczów Sport to zdrowie 2500
8. Bolechowice Aktywni Seniorzy ciałem i duchem 2000
9. Burów Ćwiczymy razem 2000
10. Kobylany Stroje dla Klubu Seniora 2000
11. Radwanowice Poznajemy Jurę krakowsko-częstochowską   1200
12. Szczyglice Zwiedzanie pięknej a nieznanej Nam Polski 1200
13. Pisary Piękno regionu południowej Polski 1200
14. Rząska Szlakiem historii- miasta królewskie 1200
15. Kochanów Razem dla innych, wspólnie dla siebie 1200
16. Karniowice Perły Małopolski 1500
17. Nielepice Piękna Nasza Polska cała 1200
18. Młynka Wycieczka integracyjna do Inwałdu- Park Miniatur 1200
19. Zabierzów Integracyjna wycieczka do Zatorlandu 1200
20. Brzezinka wycieczka 1200

Złożone wnioski spełniły wymogi formalne, w związku z tym Komisja przystąpiła do oceny merytorycznej ofert, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

l.p. kryteria oceny ocena
1 jasność określenia celu 0 1 2 3
2 integracja 0 1 2 3
3 znaczenie społeczne 0 1 2 3
4 trwałość działań 0 1 2 3
5 innowacyjność 0 1 2 3
6 spójność opisu działania 0 1 2 3
7 walory dodatkowe 0 1 2 3

Każdy członek komisji konkursowej ocenił wniosek we wszystkich siedmiu kryteriach oceny merytorycznej punktując w skali 0 pkt -3 pkt.

Łącznie komisja przyznała dofinansowanie w wysokości: 30 000 zł

słownie: trzydzieści tysięcy złotych

Termin realizacji zadania do 11 grudnia 2017 roku.

Na tym protokół zakończono.

protokół.docx (2)