Lista kandydatów do Gminnej Rady Seniorów – nabór dodatkowy.

Na podstawie § 7 ust. 6  załącznika do Uchwały Rady Gminy Zabierzów nr XXVIII/293/17 z dnia 31 marca 2017 r., w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie, publikujemy imienną listę osób, których kandydatury zostały zgłoszone, wraz z krótką charakterystyką kandydata, na członka Gminnej Rady Seniorów:

 

  1. Franciszek Sendor

Pan Franciszek Sendor jest członkiem klubu seniora Dolce Vita w Bolechowicach od początku jego istnienia, angażuje się we wszystkie inicjatywy środowiska senioralnego Bolechowic.