r s

Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów

Zabierzów, dn. 5 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 7 ust 6 załącznika do Uchwały Rady Gminy Zabierzów nr XXVIII/293/17 z dnia 31 marca 2017 r., w sprawie powołania Gminnej Rady, publikujemy

imienną listę osób, których kandydatury zostały zgłoszone, wraz z krótką charakterystyką kandydata, na członka Gminnej Rady Seniorów:

1. Jan Pawlikowski – Radwanowice

Kandydat zgłoszony do Gminnej Rady Seniorów przez członków Klubu Seniora

działającego na terenie Radwanowic.

2. Maria Sikorska – Kobylany

Pani Maria Sikorska udziela się aktywnie w Klubie Seniora w Kobylanach, jest osobą

odpowiedzialną, z powierzonych obowiązków wywiązuje się bez zastrzeżeń

3. Barbara Strychalska – Nielepice

Pani Barbara Strychalska posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy z seniorami

oraz pomocy osobom starszym.

4. Barbara Jaroń- Brzezinka

Pani Barbara jest osobą odpowiedzialną, obowiązkową i kontaktową. Od lat

współpracuje z Klubem Seniora.

5. Hanna Czaja-Bogner – Brzoskwinia

Pani Hanna Czaja-Bogner jest osobą rzetelną i solidną, której nieobce są sprawy

zarówno seniorów jak i młodzieży, z którymi chętnie współpracuje

6. Zofia Olech- Aleksandrowice

Pani Zofia Olech wykazuje bardzo duże zainteresowanie sprawami społeczności

Aleksandrowic, aktywnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach organizowanych

w miejscowości

7. Andrzej Karcz- Niegoszowice

Pan Andrzej Karcz jest emerytem. Od dłuższego czasu angażuje się w sprawy

seniorów mieszkających na terenie miejscowości, w której mieszka.

8. Barbara Sendor- Szczyglice

Pani Barbara Sendor jest osobą zaangażowaną, działającą społecznie zarówno w Kole

Seniorów w Szczyglicach jak i w Radzie Sołeckiej tej miejscowości.

9. Jadwiga Czech- Więckowice

Pani Jadwiga Czech posiada doświadczenie w pracy z osobami starszymi, jest osobą

empatyczną, pracowitą, komunikatywną, otwartą na inicjatywy i chętną do

współpracy.

10. Jan Baran- Ujazd

Pan Jan Baran jest członkiem i pomysłodawcą Klubu Seniora. Jako mieszkaniec i

sołtys wykazuje się należytą troską o miejscowość i mieszkańców.

11. Anna Wójtowicz- Burów

Pani Anna Wójtowicz jest przewodniczącą Klubu Seniora “Żyj z pasją”. Organizuje

spotkania, wycieczki dla członków klubu. Zajmuje się również świetlicą.

12. Krystyna Krawczyk- Balice

Pani Krystyna Krawczyk potrafi zrozumieć problemy seniorów. Kandydatka jest

osobą aktywną społecznie, zaangażowaną w pracę dla osób starszych.

13. Cecylia Chrzanowska- Zabierzów

Pani Cecylia Chrzanowska od 9 lat jest członkiem Klubu Seniora “Złota Jesień” w

Zabierzowie, drugą kadencję pełni obowiązki sekretarza klubu, jest osobą szczerą i

elokwentną, bardzo energiczną w swoim działaniu, znającą problemy i potrzeby

seniorów.

14. Ewa Mirek- Pisary

Pani Ewa Mirek jest osobą miłą, uczynną, umiejącą współpracować z kolektywem,

znającą problemy seniorów i uczestniczącą we wszystkich pracach seniorów.

15. Janina Łochowska-Bolechowice

Pani Janina Łochowska jest członkiem klubu seniora od początku jego istnienia, brała

czynny udział w pracach nad statutem Gminnej Rady Seniorów. Swoją postawą

szybko zdobyła zaufanie i szacunek środowiska seniorów.

16. Andrzej Korzycki- Rudawa

Pan Andrzej Korzycki jest przewodniczącym Klubu Seniora działającego na terenie

miejscowości Rudawa, działa w szeregach Klubu od początku jego założenia.

17. Kazimierz Krokosz- Rząska

Pan Kazimierz Korkosz to długoletni mieszkaniec Rząski, od wielu lat udziela się

społecznie. W Klubie Seniora pełni funkcję przewodniczącego oraz specjalisty ds.

turystyki.

18. Bogusława Kamińska- Karniowice

Bogusława Kamińska to osoba którą cechuje połączenie młodzieżowej kreatywności z

doświadczeniem życiowym seniora. Pani Bogusława jest osobą bardzo lubianą wśród

społeczności Karniowic