r s

Skład Gminnej Rady Seniorów

Zabierzów, dn. 10 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 7 ust 8 załącznika do Uchwały Rady Gminy Zabierzów nr XXVIII/293/17 z dnia 31 marca 2017 r., w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów

w Zabierzowie, publikujemy imienną listę osób wybranych na członka Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie:

1. Pan Jan Pawlikowski – Radwanowice

2. Pani Maria Sikorska – Kobylany

3. Pani Barbara Strychalska – Nielepice

4. Pani Barbara Jaroń- Brzezinka

5. Pani Hanna Czaja-Bogner – Brzoskwinia

6. Pani Zofia Olech- Aleksandrowice

7. Pan Andrzej Karcz- Niegoszowice

8. Pani Barbara Sendor- Szczyglice

9. Pani Jadwiga Czech- Więckowice

10. Pan Jan Baran- Ujazd

11. Pani Anna Wójtowicz- Burów

12. Pani Krystyna Krawczyk- Balice

13. Pani Cecylia Chrzanowska- Zabierzów

14. Pani Ewa Mirek- Pisary

15. Pani Janina Łochowska-Bolechowice

16. Pan Andrzej Korzycki- Rudawa

17. Kazimierz Krokosz- Rząska

18. Pani Bogusława Kamińska- Karniowice