20161202_161346

wybory do Gminnej Rady Seniorów

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzonym naborem kandydatów na członków gminnej Rady Seniorów publikujemy komunikat skierowany do osób biorących udział w naborze.

 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, w przypadku 8 wniosków ujawniono braki formalne. Mając na uwadze powyższy fakt, podjęto starania, aby w terminie do 3 lipca 2017 r., Wnioskodawcy uzupełnili przedmiotowe braki.

 

Ostateczna lista osób spełniających wymogi określone w warunkach naboru zostanie opublikowana w dniu 4 lipca 2017 r na stronie internetowej: seniorzy.zabierzow.org.pl

statut9.12.206