Wyniki konkursu inicjatyw 2019

W dniu 9 maja 2019 r., odbyło się posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków złożonych w Konkursie Inicjatyw 2019. Do dnia 26.04.2019 r., wpłynęło 21 wniosków konkursowych. Komisja w składzie, Aleksandra Małek- przewodnicząca, Henryk Krawczyk, Barbara Golińska, Ewa Mirek, Wiesław Kostecki dokonała oceny wniosków. Ze względu na wysoki poziom merytoryczny Konkursu podjęto decyzję o zwiększeniu puli środków do kwoty 35 000 zł. Wyniki Konkursu przedstawia poniższa Tabela.

Wnioskodawcy proszeni są o aktualizację kosztorysu zgodnie z przyznaną kwotę dotacji.

 

L.p. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana  kwota dotacji  /zł/
1 Ujazd Sołectwo Dać radość seniorom i młodym-wspomnień czar 1000
2 Niegoszowice Klub Seniora Szlakiem pomników historii Unesco- wycieczka 1200
3 Karniowice Klub Seniora Poznajemy Kraków i okolice 1400
4 Balice Klub Seniora Na straży tradycji 1600
5 Nielepice Sołectwo Bezpieczne Nielepice, bezpieczni mieszkańcy 2000
6 Szczyglice Klub Seniora Malarstwo ludowe 1200
7 Pisary Klub Seniora Zakup strojów regionalnych 2000
8 Radwanowice Klub Seniora Zdrowy senior 1800
9 Aleksandrowice Klub Seniora Poczytaj mi, Babciu-książki łączą pokolenia 2000
10 Burów Klub Seniora Promocja zdrowia 1500
11 Bolechowice Sołectwo Bezpieczna wieś, bezpieczni mieszkańcy 2000
12 Więckowice Tradycje świąt Bożego Narodzenia 1600
13 Rudawa Zdrowe jedzenie zdrowy senior 1900
14 Brzezinka AgroSpotkanie 1500
15 Rudawa Ocalić od zapomnienia 1500
16 Zabierzów Plenerowe posiady góralskie 2000
17 Kobylany Kobylany dziś i 680 lat temu 2000
18 Rząska Piknik Rodzinny Powitanie Lata 1000
19 Brzoskwinia Szlakiem małopolskiej tradycji 2000
20 Bolechowice, Dolce Vita 2000
21 Szczyglice KGW Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne 1800
35000

Wnioskodawcom gratulujemy  !